วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565

ภูเก็ตเตรียมใช้มาตรการ ” 4 T Model ” รองรับต่างชาติเข้าภูเก็ต

04 ก.ค. 2020
63

ภูเก็ตเตรียมใช้มาตรการ ” 4 T Model ” รองรับต่างชาติเข้าภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ กับ ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อม หาก ศบค. เปิดให้มีกลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ามาภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ โดยพึ่งพาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เป็นหลัก และจากการหารือร่วมกัน จึงมีแนวคิด มาตรการ “4 T Model “เตรียมความพร้อมและรองรับกลุ่มที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศ หาก ศบค. เปิดให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

T : Target การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
T : Testing การคัดกรองตรวจหาเชื้อที่ต้นทาง ที่สนามบิน หากไม่พบเชื้อจึงจะออกจากสนามบินได้
T : Tracking การมี แอปพลิเคชัน ติดตามตัว ที่สามารถติดตามผู้เดินทางได้แบบเรียลไทม์
T : Treatment ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ

ทางด้าน นายแพทย์ เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อม หากมีผู้ติดเชื้อโควิค-19 หรือ มีการระบาดรอบ 2 ในพื้นที่ว่า โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้กว่า 100 เตียง มีโรงพยาบาลสนาม มีสถานที่ สำหรับผู้ป่วยเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการหรือ PUI และสถานที่ Local Quarantineด้านการเดินทางของกลุ่มที่มาจากต่างประเทศ เข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้จะต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และได้รับอนุญาต จาก ศบค. ในระดับนโยบายก่อน