ม.อ. ภูเก็ต ทดสอบคุณภาพน้ำคลองบางใหม่ ด้วยชุดทดสอบ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาน้ำเสีย

กด Like กด Share

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (3 มี.ค.) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ณ ริมคลองบางใหญ่ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมีคณะผู้วิจัย นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา และผู้เข้าร่วมงาน ร่วมสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบและการแปรผล ร่วมกันทดสอบธาตุอาหารในน้ำจากคลองบางใหญ่ และทดสอบน้ำทะเลบริเวณสะพานหิน

แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตหยุดชะงักไป ธรรมชาติจึงได้ฟื้นตัว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการฟื้นตัวเพียงชั่วคราวเท่านั้น หากสามารถควบคุมการระบาดของโควิดได้ สถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลของจังหวัดจะกลับเข้าสู่สถานการณ์แบบเดิมหากไม่ได้วางแผนการจัดการให้เหมาะสม ทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำสำหรับเฝ้าระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในน้ำผิวดินและน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดังกล่าวสำหรับทดสอบธาตุอาหาร (ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน) ในน้ำเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต