เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค และคณะได้เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเจ้ากวนอู ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยได้ไหว้พระขอพร และร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ให้กับทางศาลเจ้า

พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวหัวหน้าทีม ผู้กล้า – ภูเก็ต “เทมส์ ไกรทัศน์” ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส.พรรคกล้า ภูเก็ต พร้อมทีมคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมทำงานการเมืองสร้างสรรค์ ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลงมือทำเพื่อภูเก็ตร่วมงานอีกจำนวนมากในทางนโยบายต่อ “ภูเก็ต” พรรคกล้า เสนอ 3 ข้อชัดๆ ดังนี้

1.ภูเก็ต ต้องเป็น “จังหวัดจัดการตัวเอง”การเมืองส่วนกลางระดับประเทศ และระบบราชการที่กระจุกตัว ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะทาง จึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเมือง โดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภาษีและรายได้ปันส่วนให้ตอบโจทย์กับเนื้องานเพื่อการหารายได้เข้าประเทศอย่างมีระบบ

2.ภูเก็ต ต้องเป็น “เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ” ส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ดึงดูด Digital Nomad ทุกวงการเข้ามา Work From Phuket ต่อยอดจากของดีที่มี ทำงานเชิงรุก ทำให้เมืองเป็น Business Unit ของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีโอกาสทำกิน

3. ภูเก็ต ต้องพลิกโฉมเป็น “เมืองมาตรฐานโลกทันสมัย” พัฒนาสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ ให้ตอบโจทย์ความเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับ World Class ที่แท้จริง ต้อง Re-Design เมืองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การโทรคมนาคม การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลทางด้านการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ