ภูเก็ต ต้อนรับเที่ยวบินแรก (เช่าเหมาลำ) มองโกเลียนแอร์ไลน์ส จาก มองโกเลีย
.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ และให้บริการภาคพื้นฯ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ (charter flight) สายการบิน Mongolian Airlines สายการบินแห่งชาติของประเทศมองโกเลีย เที่ยวบินที่ OM7705 ซึ่งออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ Chinggis Khaan หรือที่เรียกว่าสนามบินนานาชาติ New Ulaanbaatar (UBN) ประเทศมองโกเลีย โดยทำการบินผ่านท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (HAN) ประเทศเวียตนาม ก่อนมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยเครื่องบินแบบ Boing 737-800 (B738) สายการบิน Mongolian Airlines นับเป็นลูกค้าลำดับที่ 16 แล้วที่ AOTGA ให้บริการภาคพื้นฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ Phuket Sandbox และตามนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา