วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565
อบจ.ภูเก็ต ชวนเที่ยวงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” ครั้งแรก 17-19 ธันวานี้
ที่หาดป่าตอง
.
วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 14.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) ณ ลานโปรโมชั่น ห้างไลม์ไลท์ อเวนิว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอานุภาพ เวชวนิชสนองและนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เข้าร่วม
นายเรวัต กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อันจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว
.
จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 ณ สนามชัย เชื่อมต่อกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
.
สำหรับการจัดงานในครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง ภายใต้ชื่องาน หรอยหนัด หยัดได้ สีสันป่าตอง ซึ่งภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร อาหารทะเลสดและแปรรูป จำนวนกว่า 90 ร้าน อร่อยล้ำกับเมนูปิ้งย่าง ลานหมูกระทะ บนหาดทรายสไตล์ Barbecue Camping พบกับกิจกรรมการแสดงชุดพิธีเปิด “เชฟใหญ่ ไฟลุก” การแสดงดนตรีและกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย เพลิดเพลินกับตลาดพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม และการแสดงบนเวทีย่อยและพิเศษสุดของงานนี้ ชิมฟรี! โอวต้าวกระทะยักษ์ การสาธิตทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตและแกะสลักผัก ผลไม้ ซึ่งการจัดงานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ก็จะมีกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจและแตกต่างกันออกไป
.
ทั้งนี้นายเรวัต กล่าวตอนท้ายว่าการจัดงานมหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ภูเก็ตสืบไป และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ได้มาเที่ยวชมงานทั้ง 3 ครั้ง โดยอยู่ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ Covid Free Setting