วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

นวด ปั้นแป้ง เป็นขนมเต่าแดง ตั่วกู๊ (大龜)

29 ส.ค. 2022
113
นวด ปั้นแป้ง เป็นขนมเต่าแดง ตั่วกู๊ (大龜)
สืบสานประเพณีพ้อต่อ ภูเก็ต
เสร็จสิ้น “ประเพณีพ้อต่อ” หรือประเพณีวันสาทรจีน ของชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต เพื่ออุทิศส่วนกุศลในบรรพบุรุษ เรียบร้อยแล้ว ในช่วงประเพณีนี้เราจะพบเจอ ขนมเต่าแดง ขนมที่เป็นสัญลักษณ์และมีความสำคัญกับประเพณีพ้อต่อและขาดไม่ได้ในพิธี เพราะขนมเต่าแดง มีจุดประสงค์หลักในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติ และผู้มีจิตศรัทธานำไปถวายแก่องค์ผ่อต้อก้ง ประธานในประเพณีพ้อต่อตามความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาว่า เต่าเป็นสัตว์มงคลที่จะทำให้ผู้ถวายมีความโชดดีและอายุยืนยาว ขนมรูปเต่าแดงจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของประเพณีนี้
ขนมเต่าแดงมีหลากหลายขนาดตามกำลังศรัทธา
และมีความเชื่ออีกข้อหนึ่งว่า จะต้องถวายขนมเต่าแดงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปีอีกด้วย
ส่วนขนมเต่าแดงใช้วิธีการทำหลายขั้นตอน แต่มีเพียงส่วนผสมเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือแป้ง และ น้ำตาลเชื่อม แต่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ และ ศิลปะในการตกแต่ง
กระบวนการทำเริ่มจากการต้มน้ำเชื่อม และนำแป้งข้าวเหนียวมานวดกับน้ำตาลเชื่อม แล้วขึ้นรูปเป็นตัวเต่า ก่อนทาด้วยสีผสมอาหารสีแดง และตกแต่งเป็นลวดลายสวยงาม เช่น คำมงคลต่างๆ
เรามีโอกาสได้ไปชมการทำขนมเต่าแดง ที่ร้านโฮ่เฮี้ยง ร้านที่สืบทอดการทำขนมเต่าแดงมากว่า 100 ปี โกทิน เป็นผู้สืบทอดรุ่นที่ 3 ที่ยังคงสืบทอดการทำขนมเต่าแดง ค่อยๆนวด ปั้นแป้งขนมเต่าแดงในโรงขนมในช่วงประเพณีไม่น้อยกว่า 100 ตัวต่อวัน และยังตั้งมั่นสืบทอดการทำขนมเต่าแดงต่อไปในทุกๆปี
นอกจากนี้ ยังมีร้านเค่งติ้น ร้านขนมพื้นเมืองภูเก็ต ที่ยังสืบสานการทำขนมเต่าแดงมาอย่างยาวนาน