วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

คืนส่งพระ Phuket Vegetarian Festival

05 ต.ค. 2022
97


คืนส่งพระ Phuket Vegetarian Festival
ทุกศาลเจ้ามุ่งหน้าสู่ปลายแหลมสะพานหิน ทำการอัญเชิญองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ (ประธานประเพณีถือศีลกินผัก) ประทับในตั่วเหลียนเพื่อมาประกอบพิธีส่าง(ส่งเสด็จ) กลับสวรรค์ หรือเรียกกันว่า ”ส่งพระ”.บริเวณสถานที่ประกอบพิธี บริเวณชายหาดหน้าศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งปลายแหลมสะพานหินในห้วงเวลาสุดท้ายของวันเก้าโหง้ย โช่ยเก้า (วัน 9 ค่ำ เดือน 9 ปฏิทินจีน).ตามวิถีดั้งเดิมของชาวภูเก็ตอีกอย่างหนึ่งที่จะปฏิบัติกันในคืนส่งพระ คือมาหาพื้นที่บริเวณชายทะเลสะพานหินเพื่อปูเสื่อนั่งรอเข้าร่วมพิธีส่างพร้อมเตรียมธูปและเทียนมาทำการสักการะบูชาอธิษฐานจิตส่งเสด็จองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ กลับสู่สวรรค์หลังเสร็จสิ้นประเพณีถือศีลกินผัก.
#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน