วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

“เทศกาลเดือนสาม” ภูเก็ต 春节快乐

27 ม.ค. 2023
50

ไหว้ เที่ยว กิน จ่าย ถ.พังงา ถ.ถลาง

ช่วงนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีน

คนภูเก็ตเรียกเทศกาลตรุษจีนว่า “เทศกาลเดือนสาม”

.

เราจะพาทุกคนมาไหว้เทพเจ้าขอพร เสริมดวง เสริมความเฮง ในวันปีใหม่จีน ให้เป่งอ๊าน เป่งอ๊าน อยู่เย็นเป็นสุข ที่ ถ.พังงา ถ.ถลาง ถนนสองเส้นนี้มีศาลเจ้าที่คนภูเก็ตเลื่อมใสและเป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่ภูเก็ตมากว่า 100 ปี คือศาลเจ้าแสงธรรมและ ศาลเจ้าไหหลำ นอกจากไหว้พระแล้วจะพาทุกคนมากินของอร่อยประจำย่าน ซึ่งมีอยู่หลายร้านมาก เราเดินแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆ ระหว่างทางมีสตรีทอาร์ต ให้ได้เช็คอิน และชมอาคารบ้านเรือนโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ยังคงคุณค่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-ยูโรเปียน เอกลักษณ์ที่ยังคงอยู่คู่กับถนนสองเส้นนี้

.

ระหว่างทางเดินเราสะดุดตากับ “ร้านหลองหิ้น” บน ถ.พังงา เป็นร้านเก่าแก่เปิดมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2 มี 2 อี๊ 1 แปะ เป็นพี่น้องกัน เปิดร้านขายของชำ ในร้านมีความทรงจำในอดีตมากมายซุกซ่อนชวนค้นหา เรานั่งคุยกับอี๊หม๊อยที่ร้านเพลินมาก สั่งน้ำแดงมากินกับขนมบี๊พ่างขนมพื้นเมืองภูเก็ต อี๊หม๊อยเล่าเรื่องราวภูเก็ตในอดีตหลายเรื่องเลยทีเดียว

.

ส่วนบางร้าน บางบ้าน ก็ปิดตัวไปหลังสงครามโลก เช่น “ร้านหม่อเส้งแอนด์โก” ในอดีต คือร้านขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศและรับซ่อมนาฬิกา กิจการดำเนินมาจนถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นทำให้ธุรกิจซบเซา ร้านหม่อเส้งจึงปิดตัวลง ปัจจุบันลูกหลานได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมชุบชีวิตบ้านให้กลับมาสวยสง่าอีกครั้งเปิดเป็นโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ชื่อว่า Woo Gallery & Boutique Hotel ตัวบ้านยาว 106 เมตร เชื่อมถนน 2 สายไว้ด้วยกัน ด้านที่เป็นโรงแรมมีทางเข้าออกสู่ถนนพังงา ส่วนด้านที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีทางเข้าออกสู่ถนนถลาง ที่นี่เป็นเหมือนพยานแห่งกาลเวลา ที่บอกเล่าผู้คนบน ถ.พังงา และ ถ.ถลาง ในอดีต

.

การเดินทางมาที่ ถนนพังงา โดยรถโพถ้อง อบจ.ภูเก็ต

1.รถโพถ้อง อบจ.ภูเก็ต สาย 1 (ขาไป) บิ๊กซี – วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ลงป้าย หน้า Deevana Group

2. รถโพถ้อง อบจ.ภูเก็ต สาย 1 (ขาไป) บิ๊กซี – วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ลงป้าย หน้าโรงแรมสินทวี ภูเก็ต รถเที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. (ทุกวัน)

15 บาท ตลอดสาย นักเรียน นักศึกษา ขึ้นฟรี

#HappyChineseNewYear

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน