วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: เที่ยวภูเก็ต

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมยืนหนึ่งเป็นโรงแรมแรกในภูเก็ตที่ได้รับรางวัล Farm to Function

27 มี.ค. 2024
ในงาน MICE Standards Day 2024 นี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆ และได้รับการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีผู้รับรองอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 จังหวัด ทั้งนี้ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ก็เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยผ่านเกณฑ์ที่ใช้วัดประเมินซึ่งประกอบด้วย 4 ประการ 1.องค์กรมีเจ้าหน้าที่ที่มีองค์คว