กรมอนามัยจับมือทีเส็บ นำร่องภูเก็ตขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

กด Like กด Share

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ร้าน WOO ถนนถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางศุภวรรณ  ตีระรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกันแถลงข่าวการขับเคลื่อน มาตรการ “3 สร้าง” ชวนสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันสร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกันโควิด-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นทุกสถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus เพิ่มมากขึ้น โดยมีนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการขับเคลื่อนมาตรการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจด้วยมาตรฐาน” เตรียมความพร้อมการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัด ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยวกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจัดประชุมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่การคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางอากาศ ทางบกและทางเรือ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.gophuket.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางในจังหวัดและคัดกรอง วัดอุณหภูมิ

นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สมคม องค์กรต่างๆ ขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ได้แก่ สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่างๆ ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน โดยมีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วนคือ 1.รับใบประกาศรับรองตนเอง (E-certificate) พร้อม OR code ให้ประชาชนตรวจสอบ 2.เจ้าพนักงานรัฐใช้ข้อมูลสถานประกอบการในการกำกับ ประเมิน ผ่านระบบ และ 3.ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามาตรการโดย Scan QR code

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมจะดีขึ้น แต่ทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและสร้างสุขอนามัยที่ดีตลอดเวลา ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด และดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ สถานบริการต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณ์อยู่เสมอ ซึ่งจากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการ สถานบริการ ประเมินรับรองตนเอง จำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 84.40 จึงขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโรคโควิด-19 ให้กับผู้ใช้บริการ” นายแพทย์สุวรรณชัย  กล่าว

ด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทีเส็บได้ร่วมกับกรมอนามัยจัดโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน” เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัย การสร้างความมั่นใจ และสร้างมาตรฐาน เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในรูปแบบของไมซ์ โดยกำหนดให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องและจะโรดโชว์ในอีก 5 จังหวัด ทั้ง เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น พัทยา และกรุงเทพฯ เพื่อสร้างมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ตั้งแต่เรื่องของการเดินทาง ที่พัก รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน