วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ “Phuket Walking Street”

17 ก.ค. 2022
47
ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ “Phuket Walking Street” ถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ ท่ามกลางเสน่ห์เมืองเก่าภูเก็ต
คำว่า “หลาด” เป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่า “ตลาด”
หลาดแห่งนี้มีสินค้าให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายกันอย่างหลากหลาย สินค้าส่วนใหญ่ในหลาดใหญ่ มีทั้งของกินพื้นเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยๆ ของทานเล่น สินค้าของที่ระลึก เสื้อผ้า

.

ระหว่างทางเดินจะมีโชว์งานศิลปะ โชว์การแสดง
การแสดงดนตรีของศิลปินเปิดหมวกซึ่งจะมีให้เห็นตามจุดต่างๆของถนนคนเดิน ดูกันเพลินเลยค่ะ
เดิน ชม ชิม ช้อป เมื่อยก็นั่งฟังดนตรี มีแรงเดินต่อก็แชะถ่ายรูป กับตึกสไตล์ชิโนยูโรเปี่ยนสวยๆกันค่ะ
ตลาดมีทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:00-22:00 น.
ถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และลานมังกร
สามารถเดินทางมาที่ ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่
Phuket Walking Street
โดยรถโพถ้อง อบจ.ภูเก็ต สาย 3 สะพานหิน – เกาะสิเหร่ ลงป้ายหน้าโรงแรม Capzule Bed Hotel
รถเที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. (ทุกวัน) ราคา 10 บาท ตลอดสาย นักเรียน นักศึกษา นั่งฟรี