วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

หิ้วอั๊วจ๊าน กินข้าวอ๊าม

30 ก.ย. 2022
38
หิ้วอั๊วจ๊าน กินข้าวอ๊าม
เจี๊ยะฉ่าย “ให้เช้ง” อย่างชาวภูเก็ต

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวภูเก็ต เมื่อถึงเทศกาลถือศีลกินผัก ผู้คนจะหิ้วอั๊วจ๊านหรือปิ่นโต ไปยังศาลเจ้าที่เป็น ‘ฉ้ายตึ๋ง’ หรือสถานที่ประกอบพิธีกินผัก เพื่อรับอาหารที่ปรุงขึ้นสำหรับแจกจ่ายฟรี เพราะเชื่อว่าอาหารที่ปรุงจากฉ้ายตึ๋งเป็นอาหารบริสุทธิ์ ทานแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง พร้อมกันนั้นก็ต้องไปบริจาคเงินเพื่อลงทะเบียนเป็น ‘ก่าวเอี่ยนสุ้ย’ หรือผู้ร่วมกินผักของศาลเจ้านั้นๆ อันจะทำให้การเจี๊ยะฉ่ายสมบูรณ์
ทุกๆ อ๊ามที่จัดพิธีกินผักจะตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักการถือศีล คือไม่มีเนื้อสัตว์ ผลผลิตใดๆ จากสัตว์ ผักฉุน 5 ชนิด ตลอดจนกรรมวิธีการปรุงทั้งหมดจะต้องบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต โรงครัวของอ๊ามจะเนืองแน่นด้วยสาธุชนในทุกมื้ออาหาร ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไรก็รับประทานอาหารจากหม้อเดียวกันได้ นับเป็นการสร้างเสริมสามัคคีในสังคมตลอดช่วงเทศกาลนี้
ขอบคุณกิจกรรมดีๆ จาก มิวเซียมภูเก็ต x ย่านบ่านซ้าน ชวนหิ้วอั๊วจ๋านมา “เจี๊ยะเป่งอ๊าน”
สนับสนุนเรื่องราวๆดี ใน จ.ภูเก็ต