วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

โก้ยห่าน “พิธีสะเดาะเคราะห์”

03 ต.ค. 2022
21

โก้ยห่าน “พิธีสะเดาะเคราะห์”

หนึ่งในพิธีกรรมของประเพณีกินผักภูเก็ต ที่ทำขึ้นเพื่อการสะเดาะเคราะห์ให้รู้สึกว่า มีจิตใจผ่องใสปราศจากทุกข์โศกและสิ่งชั่วร้ายใดๆ ผู้ที่ต้องการสะเดาะเคราะห์ต้องตัดกระดาษเป็นรูปแทนตัว หรือ รูปต่างตัว ของผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งตัดจาก กระดาษทองพอเป็นตัวคน บางศาลเจ้าจะทำไว้ให้ แค่เขียนชื่อ-นามสกุล ในรูปนั้น พร้อมเงินตามศรัทธา และ ต้นกุ้ยช่าย 1 ต้น

สำหรับต้นกุ้ยช่ายนี้มีความเชื่อว่าเมื่อตัดต้นมากินแล้ว ส่วนหัวของต้นจะแตกยอด แตกกอเป็นต้นขึ้นมาอีกยืนยาวไม่มีสิ้นสุด

เดินข้ามสะพานให้ผู้ประทับทรงหรือเจ้าหน้าที่ประทับตราด้านหลังเสื้อที่สวม เรียกว่า “ต๊ะอิ่น” หมายถึง ผู้ที่ผ่านการสะเดาะเคราะห์แล้ว *การเดินข้ามสะพานเปรียบเสมือนการเดินทางเข้าสู่ชีวิตใหม่

#อบจภูเก็ตดูแลประชาขน#ถือศีลกินผักภูเก็ต