วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นมันส์ ประตูเมืองภูเก็ต ด่านท่าฉัตรไชย

10 ก.ย. 2022
177
สร้างพื้นที่ “เล่น” และ “สุข ให้เด็กนอกพื้นที่ชุมชนเมือง ได้มีสนามกีฬาเป็นของตัวเอง ไม่ใช่แค่เล่นริมถนนในหมู่บ้าน
สนามเล่นกีฬาประตูเมืองภูเก็ต จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็ก และคนทุกวัย ในชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย พื้นที่ใกล้เคียง และคนที่สนใจ ได้มาทำกิจกรรมออกกำลังกาย และใช้เวลาร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงสร้างสถานที่เล่นกีฬาที่สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ ให้มาเล่นกีฬาไม่ยุ่งกับเกี่ยวกับยาเสพติด
สนามเอ็กซ์ตรีม (Extreme) ตั้งอยู่ที่ ประตูเมืองภูเก็ต (Gate Way) บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง