ถวายเทียนพรรษา วัดไม่ใช้ไฟฟ้าหนึ่งเดียวในภูเก็ต

01 ส.ค. 2023
25

ถวายเทียนพรรษา วัดไม่ใช้ไฟฟ้าหนึ่งเดียวในภูเก็ต

“วัดพิทักษ์สมณกิจ” วัดป่ากลางเมืองภูเก็ต วัดแห่งนี้ไม่ใช้ไฟฟ้า ในช่วงวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 พระสงฆ์จะจำพรรษาที่วัด เป็นเวลา 3 เดือน พุทธศาสนิกชน นำเทียนพรรษามาถวายวัด ร่วมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ร่วมปฎิบัติตนให้มี ศีล สมาธิ ปัญญา “ลด ละ เลิก” อบายมุก ตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชน ทำบุญสืบทอดทำบุญมาอย่างช้านาน หนึ่งในกิจกรรมทางศาสนาในวันเข้าพรรษา คือ นำเทียนพรรษามาถวายวัด

เพื่อให้แสงเทียนส่องสว่างยามค่ำคืน ตลอดระยะเวลาตามเดือน ในช่วงที่พระสงฆ์จำวัดเข้าพรรษา

วัดพิทักษ์สมณกิจ อยู่ทางไปเกาะสิเหร่

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สนับสนุนท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมภูเก็ตโดย

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน