แห่เต่า สืบสานเทศกาลโจ้กี่ ต่องย่องสู ไหว้บรรพบุรษ ชาวในทู ภูเก็ต 3 – 5 ส.ค. 66 ณ ศาลเจ้าต่องย่องสู

03 ส.ค. 2023
24

แห่เต่า สืบสานเทศกาลโจ้กี่ ต่องย่องสู ไหว้บรรพบุรษ ชาวในทู ภูเก็ต 3 – 5 ส.ค. 66 ณ ศาลเจ้าต่องย่องสู

เทศกาลโจ้กี่ ต่องย่องสูจ้อ หรือ การไหว้บรรพบุรษ เป็นเทศกาลที่ชาวในทูสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้ถูกส่งต่อจากบรรพบุรุษมานานกว่า ๑๐๐ ปี เพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักคุณธรรม ความกตัญญู และความซื่อสัตย์ โดยในวัน ๑๗ ค่ำ เดือน ๖ ปฏิทินจีน เรียกว่า หลักโง่ยจับฉิด จะมีการเซ่นไหว้เพื่อระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละต่อสู้ เพื่อครอบครองแหล่งทำกินให้แก่ลูกหลาน

ซึ่งเชื่อว่า วิญญาณบรรพบุรุษจะให้การปกป้อง คุ้มภัยจากอันตราย และยังเป็นการยกย่องวิญญาณที่เสียสละเพื่อพวกพ้อง อีกทั้งต้องการตอกย้ำให้คนในชุมชนร่วมกันเสียสละว่า หากเมื่อตายไปแล้วจะได้มีชนรุ่นหลังยกย่อง เช่น การจารึกรายชื่อผู้เสียสละไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็น

เทศกาลโจ้กี่ มีความเชื่อที่ว่า การแห่เต่าจะเป็นมงคลแก่ตนและครอบครัว การแห่เต่า ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวในทู เพราะตามความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา ศาลเจ้าต่องย่องสู นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งพิง เมื่อยามลูกหลานทุกข์ร้อนจะมาบนบานสานกล่าว เพื่อขอให้เรื่องราวร้ายๆ ผ่านไป เมื่อคำขอบรรลุตามเป้าหมาย จะนำขนมเต่ามาสักการะ ถือเป็นการขอบคุณอีกวิธีหนึ่ง

สนับสนุนท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมภูเก็ตโดย

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน