Phuket Travel

ความเชื่อหน้าบ้าน “คนภูเก็ต”ถี่ก๊อง 天公 เทพแห่งฟ้าประธานพร
ล่องเรือกอนโดล่า แลป่าชายเลน คลองอันดามันภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอร์แกน ชุมชน”บ้านหินลูกเดียว” ท่าฉัตรไชย
สับปะรดภูเก็ต / หย่านัด / อ่องหลาย ปลูกที่อื่นกินไม่หรอยเท่าภูเก็ต
15 ศาลเจ้า “ภูเก็ต” ไหว้พระตรุษจีน 2565 รับปีเสือทอง
เที่ยวย่านสะพานตำนานรัก “สารสิน” ภูเก็ต
ท่องย่านบ่านซ้าน (ตลาดสดภูเก็ต) เช็คอินสตรีทอาร์ต เดิน-กิน-เที่ยว-ช้อป
หลาดชมเล หาดไม้ขาว ภูเก็ตวันหยุดชวนเดินเล่น ตลาดเล็กๆริมทะเล หาของกินวัตถุดิบชุมชน
ล่องเรือเพียง 5 นาที สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงกลางกระชัง เกาะมะพร้าว ทะเลในเมืองภูเก็ต
ปีใหม่ 2565….เฮงกันทั้งปีทำบุญแก้ปีชง ศาลเจ้าปุดจ้อ ขอพรเหล่าเทพ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ชวนกินหรอย “หรอยหนัดหยัดได้” หาดป่าตองภูเก็ต